Associació de Voluntaris de Protecció Civil

L'entitat té com a finalitat principal la prevenció i actuació en situacions de greu risc o catàstrofe i la protecció i socors de les persones, els béns i el medi ambient en aquestes situacions. Per portar aquestes tasques a terme, promouen activitats de caràcter voluntari dins els serveis preventius.

C/ Viver, sn - Hotel Entitats (08110)
http://www.protecciocivilmontcadaireixac.org

Associació El Teu Refugi

La missió principal d'El Teu Refugi és ajudar de forma integral i solidària a qualsevol ciutadà de Montcada i Reixac que tingui qualsevol tipus de necessitat per millorar la seva qualitat de vida.

C/ Clavell, 9 (08110)

Associació Social Andròmines

Lluita i denúncia de l'exclusió social, mitjançant la defensa de la dignitat i la igualtat d'oportunitats per a totes les persones, així com la defensa i la protecció del medi ambient.

C/ Carretera Vella, 37 (08110)
www.andromines.net

Fundació Aldees Infantils SOS de Catalunya

Entitat que té com a finalitat principal l'atenció a nens i joves que es troben en situació de vulnerabilitat, per tal d'impulsar el seu desenvolupament i autonomia, mitjançant la prevenció, l'acolliment en entorns familiars protectors i enfortiment de les seves xarxes familiars i socials.

C/ Ferrer i Guàrdia, 1 - local 4 i 5 (08110)