Sant Jordi’s Warriors Biker Club

La finalitat principal de l'Associació és la promoció de l'activitat motociclista, actuant com a interlocutor entre organismes i persones. Així mateix, organitzen activitats que promouen les relacions entre els membres i fomenten la trobada amb professionals.

C/ Bogatell núm. 28, 1er 2ª (08110)