Associació Catalana per al Parkinson

El principal fí de l' Entitat sanitària és la promoció de l' assisstència a les persones afectades per la malaltia de Parkinson, de manera que s'aconsegueixi una millor qualitat de vida per a elles.

Av.Creu Roja, 1708290 Cerdanyola del Vallès (08110)

Associació Espanyola Contra el Càncer

Constitueix la finalitat principal d'aquesta Associació la lluita contra el càncer en totes les seves possibles variants conegudes. De la mateixa manera, vol promoure iniciatives i activitats de divulgació, prevenció i investigació per a que, de cara al futur, es coneguin totes les seves variants.

C/ Major 32 - Casa de la Vila (08110)
http://aeccancer.montcada.ppe.entitats.diba.cat

Associació Helpgats Vallès

Assistència a gats sense llar, principalment a Montcada i Reixac, proporcionant educació humana, rescats, atenció veterinària, alimentació, ajut amb animals perduts, acollides i adopcions. Assistència a tot tipus d’animals, sempre i quan les possibilitats de l’entitat així ho permetin.

Carrer Barberà, 19B 02 (08110)