Associació Catalana per al Parkinson

El principal fí de l' Entitat sanitària és la promoció de l' assisstència a les persones afectades per la malaltia de Parkinson, de manera que s'aconsegueixi una millor qualitat de vida per a elles.

Av.Creu Roja, 1708290 Cerdanyola del Vallès (08110)

Associació de Voluntàris Animalistes de Montcada – ADVAM

La finalitat principal de l' Associació és el foment del tracte correcte a tots els animals mitjançant qualsevol manera legal d'atendre la seva protecció i la seva defensa, i gestionar qualsevol mitjà per tal d'evitar el maltractament dels mateixos.

C/ Mallorca, 28 1r 2a (08110)

Associació Espanyola Contra el Càncer

Constitueix la finalitat principal d'aquesta Associació la lluita contra el càncer en totes les seves possibles variants conegudes. De la mateixa manera, vol promoure iniciatives i activitats de divulgació, prevenció i investigació per a que, de cara al futur, es coneguin totes les seves variants.

C/ Major 32 - Casa de la Vila (08110)
http://aeccancer.montcada.ppe.entitats.diba.cat

Associació Helpgats Vallès

Assistència a gats sense llar, principalment a Montcada i Reixac, proporcionant educació humana, rescats, atenció veterinària, alimentació, ajut amb animals perduts, acollides i adopcions. Assistència a tot tipus d’animals, sempre i quan les possibilitats de l’entitat així ho permetin.

Carrer Barberà, 19B 02 (08110)