Agrupació de Defensa Forestal La Serralada – ADF

Té com a finalitat l'elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis, així com d'actuacions urgents i plans de reforestació. De la mateixa manera, vol col·laborar activament en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades per la Direcció General del Medi Natural o altra autoritat competent.

C/ Malves s/n - Antiga brigada municipal (08110)
http://defensaforestal.montcada.ppe.entitats.diba.cat

Assoc. de Consum Ecològic La Pastanaga de Mas Rampinyo

L' Entitat té com a principal objectiu la promoció del consum sostenible, éssent responsable amb el medi ambient i amb les persones de països desfavorits i fomentant la producció de productes ecològics i frescos.

C/Sant Ramon, 29 (08110)

Associació La Horda

Associació que pretén la divulgació, l' educació i l' actuació en temes relacionats amb l' estudi, la conservació i la restauració del medi ambient.

C/ Elionor, 18 (08110)

Associació Per La Conservació de la Piella

Sensibilització per una vida més conscient i respectuosa amb l'entorn natural i social de les persones, tant com a individus i com a col·lectiu humà. Per a aconseguir la seva finalitat, l' Associació organitza tallers de sensibilització del medi ambient i de coneixement de l'entorn natural.

Masia La Piella, s/n (08110)