Asociación de las Mujeres de Nigeria en Catalunya

Integració social de la dona nigeriana a Catalunya, donant a conèixer la seva cultura i mitjançant la realització de tallers, així com a dirigir aquesta ajuda cap a Nigèria.

C/ Cuenca, 5 , 3º 1ª (08110)

Associació d’Empresàries, Directives i Professionals de Montcada i Reixac – ASDEM

Els fins principals de l'associació, entre d'altres, són: la organització i la realització d'activitats que tendeixin a aconseguir la igualtat de drets entre homes i dones dedicats a activitats empresarials, professionals i de direcció, potenciant la figura de la dona en la realització de les activitats pròpies de l'exercici de la llire empresa en el marc de l'economia de mercat.

Av. Terra Nostra, 49-51, 1r 1a (08110)
http://www.asdem.cat

Associació Pakmir

Entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat la integració de les dones pakistaneses en el teixit social, econòmic i cultural català.

C/ Bateria 35 2º1ª (08110)

Fundació de Dones SURT

La Fundació té per objecte afavorir l'equitat entre homes i dones en tots els àmbits: social, polític, econòmic i, especialment, en l'àmbit laboral, donant resposta als nous reptes socials.

C/Guàrdia, 14 baixos (08001)
www.surt.org

Grup de dones de Terra Nostra

Entre els fins de l'Associació trobem: el foment de la igualtat entre homes i dones, la promoció d' interessos específics de la dona, el foment de la responsabilitat cívica i participació social i el foment de la llengua i la cultura catalana.

C/ Nuria 73 (08110)
http://donesterranostra.montcada.cat