ABI

Associació Benèfico-Instructiva, fundada l’any 1909 com a entitat benèfica i de foment del progrés de la societat montcadenca. Pretén ser un centre obert i de referència, un punt de trobada, una alternativa cultural i social a l'oferta actual.

Colon, 5 (08110)
http://www.abimontcada.org

Agrupació de Defensa Forestal La Serralada – ADF

Té com a finalitat l'elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis, així com d'actuacions urgents i plans de reforestació. De la mateixa manera, vol col·laborar activament en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades per la Direcció General del Medi Natural o altra autoritat competent.

C/ Malves s/n - Antiga brigada municipal (08110)
http://defensaforestal.montcada.ppe.entitats.diba.cat