1. Saber analitzar la situació

Segons Albert Riu, secretari tècnic del MCEC i un dels responsables del curs de Capacitació de Dirigents del MCECC, la part més important per al bon lideratge és saber analitzar i diagnosticar bé el context i la situació real.

2. Transversalitat de competències i coneixements

Saber de tot una mica. Segons Albert Riu, “cal ser molt transversal, dominant qüestions tecnològiques, econòmiques, de gestió, sociològiques, poítiques o d’intel·ligència emocional”.

3. Inteligència emocional com a competència central

Les dimensions de com gestionem les nostres emocions i com gestionem les relacions amb altres persones són esferes fonamentals a desenvolupar pels líders. Tenir bones competències i habilitats determinen molt un lideratge d’èxit i efectiu.

4. Saber delegar

Per a poder transformar la societat, els líders de les entitats necessiten delegar en companys, de tal manera que alliberin temps per a construir coalicions, aliances estratègiques i per a construir ponts dintre de la mateixa organització.

5. Saber alinear les activitats amb l’estratègia i la finalitat

Planificar bones activitats, assegurar que les implementem, que aquestes estan d’acord amb l’estratègia, i que el conjunt de l’estratègia dissenyada realment fa que acomplim la missió. Aquesta cadena de valor és una de les premisses bàsiques en que es fonamenta l’informe “Liderazgo orientado a resultados en las ONG” d’ESADE.

 

6. Saber gestionar la tensió entre missió, capacitat i recursos

La majoria d’entitats es troben amb un trilema entre “Què volem ser” (missió), “Què podem ser” (capacitat) i “Què volen que siguem” (recursos). El líder ha de saber gestionar aquesta tensió per a poder desenvolupar l’organització per un camí viable i desitjable.

7. Formacions adaptades o altres tècniques de millora

Segons l’informe “NGO Leadership Development” de John Hailey, els líders en les entitats no volen formacions genèriques. Per aquesta raó han aparegut formacions i metodologies adaptades per als líders de les entitats no lucratives. En aquí entrarien també els processos com el mentoring o el coaching, més adaptats a les necessitats concretes de cada organització.

8. Deixar relleu

Moltes associacions es troben amb un problema comú de manca de relleu en la Junta Directiva o bé en la pròpia presidència de l’entitat. Segons Roger Buch, professor de la Universitat Ramon Llull, saber crear una entitat capaç de generar un relleu és un element clau per al lideratge en el sector no lucratiu. El líder ha de saber fer que l’entitat transcendeixi la seva persona.

9. Lideratge situacional

Segons Hailey les entitats es troben en contextos molt canviant, ja que poden estar sotmeses a les demandes canviants dels donants, canvis polítics, o necessitats urgents i ràpidament canviants dels beneficiaris. A això cal sumar-hi que els projectes i persones amb les que les entitats treballen poden ser molt diferents. En aquest context seguir un únic estil de lideratge no és recomanable. Es preferible que en cada situació, en cada projecte i amb cada persona el líder sàpiga adoptar el rol que més convingui en cada moment. El que no ha de canviar però, són els valors i la orientació cap a la missió.

10. Compromís

L’associacionisme i el voluntariat té com a principal finalitat la transformació i millora de la societat. Segons Albert Riu, les organitzacions que formen part d’aquest sector necessiten líders amb un fort compromís: “sense això no existeix lideratge”. El líder en una entitat no lucrativa “neix i creix a partir d’uns valors i voluntat de transformació”.

Xarxanet: 10 claus per al lideratge en les entitats no lucratives