TERMINI DE JUSTIFICACIÓ FINS AL 31 DE GENER DE 2019

Les entitats que hagin rebut una subvenció econòmica de l’Ajuntament de Montcada per a l’any 2018 tenen de termini per justificar-la fins al 31 de gener de 2019, inclòs.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR per justificar les subvencions:

  • Factures justificatives de les despeses subvencionades (original i còpia o fotocòpia compulsada)
  • Imprès 8 – Memòria 2018 (cal omplir una fitxa 8 per a cada activitat realitzada)

Memòria 2018 (word)                                   Memòria 2018 (pdf)

  • Imprès 9 – Justificació econòmica 2018 (aquesta fitxa només s’ha d’omplir una vegada amb el resum de tots els projectes)

Justificació econòmica (word)                   Justificació econòmica (pdf)

LLOC DE PRESENTACIÓ: Tota la documentació s’ha de presentar al Registre d’entrada de l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), av. de la Unitat, 6.

Subvencions a entitats 2018 JUSTIFICACIÓ

Deixa un comentari