Informació sobre el model 347

A finals de novembre es va aprovar la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats que afecta les entitats no lucratives a partir de l’1 de gener de 2015.

Per tal de facilitar-vos la informació i els tràmits a realitzar, a continuació podeu trobar una guia informativa sobre com us afecta la nova fiscalitat i un manual amb indicacions per emplenar l’imprés 347 així com el full de càlcul a la que fa referència el manual.

Obligacions Fiscals

Deixa un comentari