La inscripció de les modificacions de la junta directiva s’ha de fer en una de les dues modalitats següents segons quin sigui el cas:

a) Renovació parcial
S’ha d’optar per aquesta modalitat quan s’inscriu al Registre d’associacions la renovació d’una part de la junta de govern quan aquesta encara té el mandat en vigor.

b) Renovació total
S’ha d’optar per aquesta modalitat quan s’inscriu al Registre d’associacions la renovació total de la junta de govern quan els càrrecs han finalitzat el seu mandat.

Als següents annexos trobareu els documents necessaris per fer el canvi:

1.- El full de sol·licitud

2.- El model de renovació de junta parcial i el de renovació total

Aquesta documentació s’ha de lliurar a les oficines del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Pau Claris, 81):

1.-  sollicitud_ej

2.-  cert_renov_total_jd

3.- cert_renov_parcial_jd

Modificacions junta directiva

Deixa un comentari