Té com a finalitat l'elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis, així com d'actuacions urgents i plans de reforestació. De la mateixa manera, vol col·laborar activament en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades per la Direcció General del Medi Natural o altra autoritat competent.