Suspesos els terminis administratius d’ajuts i subvencions destinades a les entitats socials

Davant la recent declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha suspès tots els terminis administratius de les convocatòries d’ajuts i subvencions

Subvencions per a entitats sense ànim de lucre

Oberta la Convocatòria de suport a les entitats sense finalitat de lucre promoguda, conjuntament, per Àmbit de Benestar Social, àmbit d’Igualtat i Ciutadania i àmbit del Respir i Serveis complementaris a la tutela. El període de sol·licitud s’inicia el 17 de febrer i finalitza el 12

Subvencions a entitats 2018

Subvencions a entitats 2018

L’Ajuntament de Montcada i Reixac va aprovar les subvencions atorgades per a 2018 a les entitats sense finalitat de lucre. Al Portal de Transparència es poden consultar les subvencions econòmiques concedides així com les indirectes en concepte de cessió d’ús d’espais.

Convocatòria de subvencions Obra Social La Caixa

L’Obra Social la Caixa obre una convocatòria de subvencions a entitats amb la finalitat de facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, tot potenciant-ne les capacitats, afavorint la igualtat d’oportunitats i enfortint les

Subvencions a entitats 2018

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS Del 17 de novembre fins al 18 de desembre, ambdós inclosos, les associacions i entitats sense finalitat lucrativa podeu presentar els vostres projectes per acollir-vos a la convocatòria de subvencions per a

Justificació de subvencions 2017

FINS AL 31 DE GENER DE 2018 Les entitats que han rebut subvenció econòmica de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per a la realització d’activitats i/o projectes durant l’any 2017, tenen de termini per justificar-la fins al 31 de gener