CIRCULAR INFORMATIVA (Gener – Abril de 2019)

CIRCULAR INFORMATIVA ( Gener – Abril 2019 )  Benvolguts amics i amigues, De bell nou ens posem en comunicació, amb la tramesa del programa que tenim previst per aquest primer quadrimestre. A més a més tenim pensat, programar una conferència