Alta entitat

REGISTRE D’ENTITATS

Presentació

El Registre Municipal d’Entitats és un cens creat per l’Ajuntament per conèxer el nombre d’entitats que hi ha al municipi, les seves finalitats, el número de socis, l’àmbit d’actuació, activitats que fan, etc., amb l’objectiu de possibilitar una política municipal correcte de foment de l’associacionisme.
La inscripció al registre dóna dret a les entitats a accedir als serveis i ajuts de l’Ajuntament i a poder formar part d’aquest Portal d’entitats.

Deixa un comentari