Alta entitat

REGISTRE D’ENTITATS

Presentació

El Registre Municipal d’Entitats és un cens creat per l’Ajuntament per conèxer el nombre d’entitats que hi ha al municipi, les seves finalitats, el número de socis, l’àmbit d’actuació, activitats que fan, etc., amb l’objectiu de possibilitar una política municipal correcte de foment de l’associacionisme.
La inscripció al registre dóna dret a les entitats a accedir als serveis i ajuts de l’Ajuntament i a poder formar part d’aquest Portal d’entitats.

2 comentaris a “Alta entitat

    • Per inscriure una entitat al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Montcada i Reixac cal presentar una instància a l’Ajuntament sol·licitant la inscripció, adjuntant la documentació que acrediti la inscripció del Club en el Registre del Consell Català de l’Esport, acompanyada dels Estatuts, L’acta fundacional i NIF.

Deixa un comentari