Justificació de subvencions 2017

FINS AL 31 DE GENER DE 2018

Les entitats que han rebut subvenció econòmica de l’Ajuntament de Montcada per a l’any 2017 tenen de termini per justificar-la fins al 31 de gener de 2018, inclòs.

Caldrà presentar les factures juntament amb els dos impresos següents:

Imprès 8 – Memòria 2017 (cal omplir una fitxa 8 per a cada activitat realitzada)

Imprès 9 – Justificació econòmica 2017 (aquesta fitxa només s’ha d’omplir una vegada amb el resum de tots els projectes)

Manual d´Estil, logos i escut de l´Ajuntament per cartelleria

Aquí teniu a la vostra disposició l´escut i els logos de l´Ajuntament en diferents format, així com un manual d´aplicació de la imatge corporativa municipal per tal que pugueu fer els vostres propis cartells.
Us recomanem que seguiu atentament les instruccions perquè l´ús incorrecte de la imatge corporativa muncipal impedirà la justificació del material gràfic (cartells, targetons, díptics…) com a subvencionable.

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS 2016

FINS AL 31 DE GENER DE 2017

Totes les entitats que hagin rebut subvenció per a l’any 2016, tindran de termini per justificar-la fins al 31 de gener de 2017 (inclòs).

Juntament amb les factures, caldrà presentar aquests dos models d’impresos.

Imprès 8 – Memòria 2016 (cal omplir una fitxa 8 per a cada activitat realitzada)

Imprès 9 – Justificació econòmica 2016 (omplir només una vegada la fitxa 9 amb el resum de tots els projectes)

Modificacions junta directiva

La inscripció de les modificacions de la junta directiva s’ha de fer en una de les dues modalitats següents segons quin sigui el cas:

a) Renovació parcial
S’ha d’optar per aquesta modalitat quan s’inscriu al Registre d’associacions la renovació d’una part de la junta de govern quan aquesta encara té el mandat en vigor.

b) Renovació total
S’ha d’optar per aquesta modalitat quan s’inscriu al Registre d’associacions la renovació total de la junta de govern quan els càrrecs han finalitzat el seu mandat.

Als següents annexos trobareu els documents necessaris per fer el canvi:

1.- El full de sol·licitud

2.- El model de renovació de junta parcial i el de renovació total

Aquesta documentació s’ha de lliurar a les oficines del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Pau Claris, 81):

1.-  sollicitud_ej

2.-  cert_renov_total_jd

3.- cert_renov_parcial_jd

Tràmits per constituir una associació

Per constituir i legalitzar una entitat cal inscriure-la al Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya i  cal presentar la següent documentació:

  • Sol·licitud d’Inscripció
  • Acta Fundacional 
  • Estatuts 

En omplir la sol·licitud i enviar-la a imprimir es genera  la carta de pagament de la taxa que la Generalitat cobra per fer aquest tràmit. La taxa per inscriure l’entitat es redueix a la meitat si es fa el tràmit de forma telemàtica. El pagament de la taxa es pot fer a qualsevol oficina de “La Caixa” o a través dels seus caixers automàtics “Servicaixa”.

El resguard que s’obté després d’haver fet el pagament cal adjuntar-lo al formulari de sol·licitud com a justificant. .

Picant a sobre dels enllaços us podeu descarregar els models d’impresos: