SUBVENCIONS A ENTITATS 2018

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ PER A L’ANY 2018

Del 17 de novembre fins al 18 de desembre, ambdós inclosos, les associacions i entitats sense finalitat lucrativa podeu presentar els vostres projectes a l’Oficina d’Atenció Ciutadana – OAC (av. de la Unitat, s/n) per acollir-vos a la convocatòria de subvencions per a l’any 2018.

La documentació que heu de presentar és la següent:

Imprès 1 – Sol·licitud de subvenció 2018

Imprès 2 – Declaració responsable

Imprès 3 – Projectes (totes les entitats, excepte les juvenils i les esportives)

Imprès 3 – Projectes Infància i Joventut (només per a entitats juvenils)

Imprès 3A – Promoció esportiva i competició

Imprès 3B – Activitats esportives puntuals i/o extraordinàries

Imprès 3C – Jocs esportius escolars

Imprès 3D – Cessió d’instal·lacions i infraestructures

Imprès 4 – Previsió anual pressupost 2018

Podeu consultar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions i les instruccions per emplenar els impresos als enllaços següents:

BASES reguladores subvencions 2018

INSTRUCCIONS per emplenar els impresos

Justificació de subvencions 2017

FINS AL 31 DE GENER DE 2018

Les entitats que han rebut subvenció econòmica de l’Ajuntament de Montcada per a l’any 2017 tenen de termini per justificar-la fins al 31 de gener de 2018, inclòs.

Caldrà presentar les factures juntament amb els dos impresos següents:

Imprès 8 – Memòria 2017 (cal omplir una fitxa 8 per a cada activitat realitzada)

Imprès 9 – Justificació econòmica 2017 (aquesta fitxa només s’ha d’omplir una vegada amb el resum de tots els projectes)

SUBVENCIONS A ENTITATS 2017

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ PER A L’ANY 2017

SUV 2017

Del 15 de novembre fins al 14 de desembre, ambdós inclosos, les associacions i entitats sense finalitat lucrativa podeu presentar els vostres projectes a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) per acollir-vos a la convocatòria de subvencions per a l’any 2017.

La documentació que heu de presentar és la següent:

Imprès 1 – Sol·licitud de subvenció 2017

Imprès 2 – Declaració responsable

Imprès 3 – Projectes (totes les entitats, excepte les juvenils i les esportives)

Imprès 3 – Projectes Infància i Joventut (només per a entitats juvenils)

Imprès 3 – Projectes Esportius A1-A2

Imprès 3 – Projectes Esportius B1-B2

Imprès 3 – Projectes Esportius C1

Imprès 4 – Previsió anual pressupost 2017

Podeu consultar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions i les instruccions per emplenar els impresos als enllaços següents:

BASES reguladores subvencions 2017

INSTRUCCIONS per emplenar els impresos

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS 2016

FINS AL 31 DE GENER DE 2017

Totes les entitats que hagin rebut subvenció per a l’any 2016, tindran de termini per justificar-la fins al 31 de gener de 2017 (inclòs).

Juntament amb les factures, caldrà presentar aquests dos models d’impresos.

Imprès 8 – Memòria 2016 (cal omplir una fitxa 8 per a cada activitat realitzada)

Imprès 9 – Justificació econòmica 2016 (omplir només una vegada la fitxa 9 amb el resum de tots els projectes)

Proposta ordenances fiscals 2016

Les ordenances fiscals són les normes municipals on s’estipulen els impostos, les taxes i els preus públics  amb els quals els montcadencs i les  montcadenques contribuiran a l’acció municipal (Impost de Béns Immobles (IBI), impost de vehicles, taxa pels serveis de cursos i tallers,  taxes de cessió d’espais, impost activitats econòmiques, taxes pel servei d’escoles bressol, etc)

La proposta d’ordenances fiscals es portarà al  proper Ple del 29 d’octubre i un cop aprovada de forma provisional es publicarà  al Butlletí Oficial de la Província.

A partir de la data de publicació al BOP s’obrirà un termini de 30 dies per presentar al·legacions.

Us adjuntem el text amb la proposta d’Ordenances Fiscals 2016 per tal que pugueu fer les aportacions que considereu oportunes. Trobareu en color vermell els canvis que s’han introduït respecte a les ordenances vigents.

samp49442adc66588a55

 

TEXT PROPOSTA ORDENANÇA FISCAL 2016