La Fundació Pere Tarrés, ofereix un servei gratuït de suport i acompanyament a les entitats durant aquests dies de confinament. La finalitat d’aquest servei és orientar a les entitats en la millora de la seva gestió per tal que les seves accions tinguin més impacte social.

Més informació: https://www.peretarres.org/mails/2020/fcie/serveis-acompanyament-0320/index.html

Servei gratuït d’acompanyament a entitats

Deixa un comentari