Campanya de Medicaments Solidaris

Descripció de l’activitat: 

La tasca del voluntari és animar els ciutadans que entren a la farmàcia a col.laborar comprant una Cinta Solidària, l’import de la qual anirà destinat a sufragar plans de medicació a persones en situació de vulnerabilitat social.

En aquesta animació, també és una part important sensibilitzar els ciutadans sobre la Pobresa Farmacèutica, i donar a conèixer la tasca de Banco Farmacéutico en la lluita contra aquesta xacra.

També cerquem voluntaris d’acció continuada, que poden col.laborar en tasques de coordinació, formació de nous voluntaris, accions de sensibilització i presència, divulgació, logística, etc.

Perfil de la persona voluntària: 

Major d’edat, amb il.lusió per ajudar els més necessitats i capacitat de treballar en equip.

Dies i hora de realització de l’activitat: 

Tres dies (o un dia puntual), entre Setembre i Juny. Dissabtes: de 10h a 14h.

Nom de l’entitat: 

Associació Banco Farmacéutico

Contacte: 

homero@bancofarmaceutico.es o Tlf. 674 288 018. De 9 – 15h.

Campanya de Medicaments Solidaris
Etiquetat a:

Deixa un comentari