Procés participatiu Campanya sensibilització violències masclistes

DIGUES LA TEVA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

S’ha obert un procés participatiu per triar 4 frases que formaran part de la campanya contra les violències masclistes.  Per a presentar les propostes entra a la plataforma Montcada Participa  des del 21 de gener fins al 3 de febrer

Requisits:
– Pot presentar propostes qualsevol persona amb 16 anys o més empadronada a Montcada i Reixac, com a mínim un mes abans de l’inici del procés participatiu.
– Cada persona pot proposar 4 frases com a màxim.
– Les frases han d’estar relacionades amb qualsevol tipus de violència masclista: econòmica, física, psicològica, simbòlica, institucional…
– Han d’estar vinculades amb l’àmbit de la prevenció, sensibilització o qualsevol altre vinculat amb l’eradicació d’aquesta problemàtica.
– Les frases han de ser CLARES, SINTÈTIQUES I BREUS, amb una extensió màxima de 10 paraules (60 caràcters amb espais inclosos)
– Les propostes es poden fer en qualsevol idioma. Quan no es faci en alguna de les dues llengües cooficials de Catalunya, haurà d’anar acompanyada d’una traducció en català o castellà.

Deixa un comentari